Pomoc Dodaj telefon Karta SIM icon add sim family icon triangle down icon settings icon filters icon filters-2 icon edit pen icon smartphone

Jak przelać pieniądze z telefonu na telefon?

Czasem zdarza się, że pilnie potrzebujemy doładować swoje konto na kartę, a nie mamy dostępu do Internetu ani możliwości zakupienia zdrapki lub doładowania w pobliskim sklepie. Bywa również, że jakaś osoba, która rzadko korzysta z telefonu, uzbierała pokaźną sumę na swojej karcie SIM. W takiej sytuacji pomocne może się okazać przelanie pieniędzy z telefonu na telefon. Taką opcję umożliwiają na szczęście niektórzy krajowi operatorzy komórkowi. Jak to zrobić?

Porównaj oferty na kartę

Orange

W przypadku pomarańczowego operatora, można skorzystać z usługi „Przelew SMS”. Usługa jest dostępna dla użytkowników korzystających z oferty na kartę z wyłączeniem „Zetafona” i „Minutofona”. Jeżeli chcemy, aby dana osoba przelała na nasze konto środki, wysyłamy SMS-a o treści PRZELEJ z kwotą jaką chcemy uzyskać i z numerem telefonu przekazującego, np. PRZELEJ 5 501xxxxxx. Przekazujący wyraża zgodę na przelew wysyłając SMS-a o treści DOLADUJ wraz z kwotą i numerem odbiorcy, np. DOLADUJ 5 501xxxxxx. Koszt usługi pokrywa osoba doładowująca i wynosi on 20 gr. Przelew możemy również wykonać z pominięciem pierwszego kroku. W tej opcji maksymalna kwota doładowania to 5 zł. Przelew można wykonać maksymalnie 1 raz dziennie i maksymalnie 10 razy na miesiąc.

Istnieje także możliwość włączenia przelewu cyklicznego. Żeby tego dokonać należy wysłać SMS-a pod numer 316 wpisując słowo REGULAR, numer telefonu odbiorcy, kwotę środków które mają być przekazywane i informacje co ile dni ma być realizowany przelew, np. REGULAR 501xxxxxx 5 14. Koszt każdego SMS-a to 20 gr. Automatyczne przekazywanie można ustawić co 7, 14, 21 lub 30 dni. Wartość przelewu musi się zawierać w przedziale 1, 2, 3, 4 lub 5 zł, a maksymalna miesięczna suma doładowań wynosi 25 zł.

Play

U fioletowego operatora istnieje możliwość doładowania telefonu na kartę tylko z usługi abonamentowej. Żeby tego dokonać należy posłużyć się tzw. krótkim kodem *111*15*1# i zatwierdzić zieloną słuchawką. W odpowiedzi zostaniemy poproszeni o podanie numeru, który będziemy chcieli zasilić i kwotę na jaką ma zostać zrobiony przelew. W tym wypadku możemy wybrać kwotę z przedziału od 10 zł do 100 zł w zaokrągleniu do pełnych złotówek. Pobrana kwota zostanie doliczona do naszego rachunku telefonicznego. Trzeba również pamiętać, że w ciągu miesiąca możemy zrobić przelewy na łączną sumę 150 zł.

Plus

Ten operator również daje możliwość zasilenia wybraną kwotą konta drugiej osoby. Żeby to zrealizować obie osoby muszą posiadać telefon na kartę. „Teleprzelew”, bo taką nazwę nosi ta usługa, zrealizujemy wysyłając SMS-a zlecającego na numer 5511 o treści P (kwota przelewu) (numer osoby której doładowujemy telefon), np. P 5 601xxxxxx. Następnie otrzymujemy SMS-a potwierdzającego realizację zlecenia, który musimy zatwierdzić wysyłając komendę TAK na numer 5511. Należy pamiętać, że maksymalna, łączna kwota jaką możemy przelać, jak i otrzymać, w ciągu 30 dni wynosi 20 zł. Przelew musimy zawrzeć w pełnych złotych z przedziału od 1 zł do 20 zł. Również ilość przelewów wysłanych jak i odebranych jest ograniczona do 3 w ciągu 30 dni. Koszt usługo to 5 gr za każdego SMS-a.

W Plusie można również zasilić telefon na kartę z telefonu na abonament. Wystarczy być abonentem sieci minimum 3 miesiące, a możemy zlecić jednorazowe lub cykliczne doładowanie danego numeru. Żeby dokonać jednorazowego przelewu, należy wysłać SMS-a o treści ZA numer telefonu doładowywanego i kwota doładowania, np. ZA 601xxxxxx 20 na numer 2601. Można również zlecić zasilenie cykliczne, wysyłając odpowiedniego SMS-a o treści CY numer telefonu doładowywanego i kwota doładowania np. CY 601xxxxxx 20 na numer 2601. Aby określić miesięczny limit doładowań dla numeru, należy wysłać SMS-a o treści LI również pod numer 2601. Uruchomienie usługi jest bezpłatne, a kwoty doładowań muszą się zawierać w przedziale 10, 30, 40, 50, 60, 80 lub 100 zł.

T-Mobile

W przypadku T-Mobile (podobnie jak w sieci Play) mamy możliwość dokonania przelewu tylko z telefonu na abonament. Żeby to zrobić, możemy posłużyć się albo tzw. krótkim kodem albo za pomocą SMS-a lub użyć dedykowanej aplikacji. Jeżeli chcemy jednorazowo przelać środki na numer na kartę, musimy wysłać bezpłatnego SMS-a na numer 80116 w treści wpisując kwotę doładowania i numer, który ma być doładowany np. 30.602xxxxxx. Możemy również użyć krótkiego kodu wpisując dane według wzoru: *116*kwota doładowania*numer doładowywany# i zatwierdzić słuchawką, np. *116*30*602xxxxxx#. Kwota doładowania musi być jedną z grupy podanych kwot 5, 10, 20, 25, 30 lub 50 zł. Dzienny limit dla Abonenta wynosi 150 zł, a miesięczny 500 zł. Natomiast miesięczna ilość doładowań została ograniczona do 5.

Możemy również zlecić cykliczne doładowywanie danego numeru. Usługę włącza się podobnie za pomocą SMS-a lub krótkim kodem. Kroki są identyczne jak powyżej, tylko zmienia się numer na który należy wysłać SMS-a. Jest to numer 80117. Analogicznie zmienia się początek krótkiego kodu i zaczyna się od cyfr *117*. Cykliczne doładowanie jest wykonywane raz w miesiącu do odwołania. Nałożony został również limit maksymalnie 3 stałych zleceń.

Porównaj oferty GSM

Jak widzimy, możliwości zrobienia przelewu z telefonu na telefon u głównych operatorów jest całkiem sporo. Natomiast są one obwarowane pewnymi ograniczeniami o których musimy pamiętać. Niemniej jednak, w niektórych okolicznościach, usługa przelewu może być bardzo przydatna.

Jak przelać pieniądze z telefonu na telefon?
4 (80%) 18 głosów