Pomoc Dodaj telefon Karta SIM icon add sim family icon triangle down icon settings icon filters icon filters-2 icon edit pen icon smartphone icon net phone icon net home

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „ KOMORKOMAT.PL”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy komórkomat.pl udostępniany jest przez spółkę Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie.
 2. Serwis udostępnia informacje i materiały, dotyczące operatorów telefonii komórkowej w tym porównywarkę ofert poszczególnych operatorów.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu komorkomat.pl.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu komórkomat.pl, użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu.
 5. W celu skorzystania z porównywarki ofert operatorów komórkowych użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego regulaminu poprzez odkliknięcie odpowiedniego pola.

II. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

 1. Usługodawca – spółka Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 588980, NIP 5272751881,
 2. Serwis – internetowa platforma informatyczno – informacyjna, stworzona i udostępniona w sieci Internet przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem internetowym komorkomat.pl, w ramach której oferowany jest kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników,
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jako również osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej,
 4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług, świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie,
 5. Usługa – usługi elektroniczne w rozumieniu Ustawy, realizowane w Serwisie na rzecz Użytkowników, świadczone nieodpłatnie, obejmujące w szczególności (i) przeglądanie Materiałów zamieszczonych w Serwisie (ii) udostępnienie Porównywarki;
 6. Porównywarka – elektroniczny formularz, udostępniony w Serwisie, który umożliwia Użytkownikom, po wprowadzeniu przez nich określonych danych wygenerowanie porównania aktualnych ofert operatorów komórkowych,
 7. Materiały – treści udostępniane w Serwisie o charakterze informacyjnym, dotyczące usług telekomunikacyjnych, telefonów itp., stanowiące utwór w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, udostępniane w Serwisie;
 8. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.),
 9. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU; ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1.  W ramach Serwisu Użytkownik może zapoznać się z Materiałami i skorzystać z udostępnianej w nim Porównywarki.
 2. Serwis udostępniany jest na rzecz Użytkowników bezpłatnie, bez konieczności rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do stron internetowych Serwisu, a rozwiązana w momencie zamknięcia strony internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej.
 4. Umowa na świadczenie Usługi Porównywarki zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą przesłania przez niego wypełnionego formularza Porównywarki za pośrednictwem przycisku „porównaj oferty operatorów”.
 5. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza Porównywarki, Użytkownik uzyska zestawienie aktualnych ofert operatorów telefonii komórkowej.
 6. Skorzystanie z Usług w Serwisie, w tym z Usługi Porównywarki nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika. Użytkownik może (opcjonalnie i dowolnie) podać w ramach formularza Porównywarki swój numer telefonu (we wskazanym w formularzu miejscu), celem skontaktowania się z nim, zaprezentowania dodatkowych wariantów ofert operatorów telefonii komórkowej, doradztwa w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, które są świadczone przez call center Usługodawcy. Brak podania numeru telefonu nie wpływa jednak na okoliczność wyświetlenia Użytkownikowi w ramach Serwisu porównania ofert.
 7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia Usługi, przesyłając w tym celu informację mailową na adres kontakt@komorkomat.pl
 8. W przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, ma on prawo do odstąpienia Umowy zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), do Usługodawcy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie jest wymagane.

IV. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. sprzętowych urządzenia końcowego:
   1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
   2. Pamięć operacyjna: 512MB
   3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit
   4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
   5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
   6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s,
  2. oprogramowania:
   1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
   2. Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
   3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 10 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
   4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
   5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
  W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym Materiałów i danych umieszczonych w Serwisie lub fragmentów Serwisu, w tym znaków towarowych, zamieszczonych w Serwisie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych, szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników, podane w formularzu Porównywarki przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji Usługi porównania ofert. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie Usługi Porównywarki, z tym zastrzeżeniem, że ma znaczenie dla jej zakresu (podanie danych umożliwia uzyskanie bardziej kompletnych ofert oraz doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej).
 4. Dane osobowe w postaci numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Usługodawcę, w celach marketingowych, wyrażenia w tym zakresie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe podawane w celu realizacji Umowy będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub rozwiązania Umowy albo ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Zgoda, o której w pkt. 4 może zostać cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@rankomat.pl.
 8. W przypadku zgłoszenia reklamacji lub wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, podane dane osobowe będą przetwarzane e celu realizacji tych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
 10. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników Serwisu danych osób trzecich.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Użytkownika, dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres Usługodawcy – ul. Wolska 88, 01 – 141 Warszawa lub na adres mailowy kontakt@komorkomat.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje, które nie spełniają wymogów, określonych w ust. 2 powyżej, lub dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu, wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 5. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub ze względów technicznych, technologicznych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@komorkomat.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku.