Pomoc Dodaj telefon Karta SIM icon add sim family icon triangle down icon settings icon filters icon filters-2 icon edit pen icon smartphone icon net phone icon net home

Dzisiejszego dnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę finansową na T-Mobile. Wynosi ona aż 4,5 mln zł. Ponadto zobowiązał operatora do wypłacenia odszkodowania poszkodowanym klientom w wysokości 65 zł.

Podwyżka, nowa umowa lub rezygnacja

Wszystko zaczęło się w 2014 roku. Wtedy to T-Mobile podwyższył swoim klientom kwotę abonamentu o 5 zł. Użytkownicy sieci mogli zgodzić się na nowe warunki lub zrezygnować z usługi operatora. Mogli także skorzystać z nowej oferty przez niego proponowanej. Według UOKiK było to niezgodne z prawem, stąd kara nieco ponad 4,5 mln złotych. A tak brzmi treść uzasadnienia UOKiK:

UOKiK zdecydował o nałożeniu na operatora obowiązku wypłaty konsumentom rekompensaty finansowej jako środka usunięcia skutków naruszenia adekwatnego do stwierdzonego bezprawnego działania przedsiębiorcy – powiedział Łukasz Wroński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów. W dacie wydania decyzji trwają bowiem ekonomiczne i pozaekonomiczne skutki stosowanej przez T-Mobile Polska nieuczciwej praktyki rynkowej, gdyż każdy konsument dotknięty bezprawnym działaniem przedsiębiorcy podjął określoną decyzję rynkową: pozostał stroną umowy z operatorem i uiszcza wyższą opłatę abonamentową albo rozwiązał umowę z operatorem i zawarł nową umowę z innym dostawcą usług na odmiennych warunkach albo skorzystał z nowej oferty zaproponowanej przez operatora – dodaje Wroński. W związku z tym, wyłącznie na skutek zakwestionowanych działań T-Mobile Polska, konsumentom została odebrana możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora na warunkach jakie przewidywała zawarta umowa.

Z tego tytułu osoby poszkodowane mają prawo o zwrot 65 zł. Wyrok nie jest prawomocny – T-Mobile może jeszcze się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i najprawdopodobniej zrobi to, gdyż inaczej interpretuje swoje działanie sprzed 2 lat.

Więcej szczegółów na stronie UOKiK.

Bezpłatny serwis doradców komórkowych
Dobierzemy Ci najlepszą ofertę!
+48
  • {{ error }}
Już {{count}} {{count_form}} dzisiaj rozmowę
Proszę aby doradca Komórkomat przedstawił mi porównanie ofert GSM kontaktując się na podany przeze mnie numer telefonu.
Wszystko gotowe!
Nasz doradca skontaktuje się z Tobą wkrótce.

Dodaj komentarz

porównaj oferty - komórkomat
Oszczędź nawet 50% na rachunkach za telefon
Porównaj oferty 21 operatorów